Συμβουλευτική Ομαδική / Τρίτης Ηλικίας

Η Τρίτη ηλικία έχει ως κυριότερο πρόβλημα την μοναξιά κι αποξένωση ακόμα και μέσα στο ίδιο περιβάλλον της. Είναι άτομα ενεργά και θέλουν και να το δείχνουν και να το εισπράττουν. Με ένα περιβάλλον που συνήθως δεν το κατανοεί αυτό , έρχονται καθημερινά σε συγκρούσεις που τους βαραίνουν ψυχολογικά.

Με την Συμβουλευτική ένα ζεύγος της Τρίτης ηλικίας αναπτύσσει την επικοινωνία μεταξύ τους κι ανακαλύπτει κοινές δόκιμες συμπεριφορές. Μαθαίνει να έρχεται σε καλύτερη επαφή με το περιβάλλον του και να κερδίζει την εμπιστοσύνη και κατανόηση που το ίδιο θέλει. Γίνεται πιο λειτουργικό κι αποσπά ευχαρίστηση ακόμα και από μικρά γεγονότα.

next2Συμβουλή του μήνα


Διαβάστε την συμβουλή μας

next2Άρθρα ψυχολογίας


Ενημερωθείτε αξιόπιστα

next2Προτεινόμενα βιβλία


 Από το Psyxology.gr...