Συμβουλευτική Ομαδική / Ομάδας

Μια ομάδα με κοινό πρόβλημα, χρειάζεται λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν από όλους, να εφαρμόζονται εύκολα και να παρέχουν άμεση ανακούφιση σε κάθε μέλος της.Με την Συμβουλευτική ομάδας κάνουμε ανοιχτή κουβέντα για το κοινό μας αυτό πρόβλημα και εκπαιδευόμαστε σε συμπεριφορικές τεχνικές που βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητά μας και μας δίνουν λύσεις.

next2Συμβουλή του μήνα


Διαβάστε την συμβουλή μας

next2Άρθρα ψυχολογίας


Ενημερωθείτε αξιόπιστα

next2Προτεινόμενα βιβλία


 Από το Psyxology.gr...