Συμβουλευτική Ομαδική / Γονέων

Γονείς γινόμαστε χωρίς να εκπαιδευόμαστε για αυτό. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ευθύνες και προκλήσεις που απορρέουν από αυτό αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα κι όλα τα σε ατομικό επίπεδο άλλα προβλήματά μας. Με την Συμβουλευτική Γονέων αντιμετωπίζουμε καθημερινά προβλήματα πιο γόνιμα κι αποδοτικά τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας. Έτσι αυξάνουμε την κατανόηση μεταξύ των μελών της οικογένειας και υιοθετούμε τρόπους που μας βγάζουν από αδιέξοδα.

next2Συμβουλή του μήνα


Διαβάστε την συμβουλή μας

next2Άρθρα ψυχολογίας


Ενημερωθείτε αξιόπιστα

next2Προτεινόμενα βιβλία


 Από το Psyxology.gr...