Διαταραχές Προσαρμογής

Η διαταραχή προσαρμογής αναφέρεται σε προσωπικά αισθήματα δυσφορίας, που εμπλέκονται με την κοινωνική λειτουργία και επίδοση του ατόμου, και παρουσιάζονται  κατά τη διάρκεια μίας περιόδου προσαρμογής σε μια σημαντική αλλαγή ζωής ή κατόπιν ενός αγχογόνου γεγονότος. Ο αγχογόνος παράγοντας μπορεί να αφορά στον στενότερο κοινωνικό κύκλο του ατόμου (πχ. πένθος, αποχωρισμός, χωρισμός, νέο περιβάλλον εργασίας , νέο σχολικό περιβάλλον) ή να είναι ευρύτερης σημασίας (πχ. Μετανάστευση , ) και να επηρεάζει είτε μόνο το άτομο είτε την ευρύτερη κοινότητα.

Θεραπευτική Αντιμετώπιση: Ασκούμε Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία 24ων Συνεδριών, μία Συνεδρία ανα εβδομάδα, δηλαδή 6μηνης διάρκειας. Χωρίς λήψη φαρμάκων

next2Συμβουλή του μήνα


Διαβάστε την συμβουλή μας

next2Άρθρα ψυχολογίας


Ενημερωθείτε αξιόπιστα

next2Προτεινόμενα βιβλία


 Από το Psyxology.gr...