Ψυχωσικές Διαταραχές

Οι Ψυχωσικές Διαταραχές περιλαμβάνουν ένα σύνολο Διαταραχών που χαρακτηριστικό τους είναι η κοινή συμπτωματολογία. Οι κυριότερες κατηγορίες τέτοιων Διαταραχών είναι:

 1. ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
 2. ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
 3. ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
 4. ΠΑΡΑΛΗΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
 5. ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
 6. ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
 7. ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 8. ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ
 9. ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΛΛΙΩΣ


Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε άτομα με αυτές τις Διαταραχές είναι ποικίλα.
Ενδεικτικά εντελώς αναφέρουμε τα εξής:

 • Παραληρητικές ιδέες εκπομπής, μεταβίβασης ή αποδοχής σκέψεων
 • Παραληρητικές ιδέες ελέγχου της σκέψης από εξωτερικές δυνάμεις
 • Παραληρητικές ιδέες δίωξης
 • Παραληρητικές ιδέες μεγαλείου
 • Παραληρητικές ιδέες θρησκευτικού περιεχομένου
 • Γλωσσική ασυναρτησία
 • Ψευδαισθήσεις οπτικές κι ακουστικές (κυρίως ακουστικές)
 • Κιναισθητικές ψευδαισθήσεις
 • Ευαισθησία υπέρμετρη και γενική σε πηγές ήχου και φωτός
 • Επίπεδο ή απρόσφορο  σε κατάσταση συναίσθημα
 • Απώλεια ορίων του εαυτού
 • Απώλεια πρόσφορης επαφής με ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Απώλεια βούλησης ή αμφιβουλισία
 • Σωματική υπερδιέγερση ή κηρώδης ευκαμψία

 Θεραπευτική Αντιμετώπιση: Ασκούμε Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία 24ων Συνεδριών, μία Συνεδρία ανα εβδομάδα, δηλαδή 6μηνης διάρκειας, συνήθως με παράλληλη υποστηρικτική φαρμακοθεραπεία

 

next2Συμβουλή του μήνα


Διαβάστε την συμβουλή μας

next2Άρθρα ψυχολογίας


Ενημερωθείτε αξιόπιστα

next2Προτεινόμενα βιβλία


 Από το Psyxology.gr...