Διαταραχές Ύπνου

Οι Διαταραχές Ύπνου απασχολούν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στις μέρες μας

Επί μέρους χωρίζονται σε πάρα πολλές κατηγορίες. Οι 3 κυριότερες όμως απο αυτές είναι:

  • η Αϋπνία όπου παρουσιάζεται δυσκολία στο να κοιμηθούμε, ή ξύπνημα τις πάρα πολύ πρωινές ώρες  χωρίς αιτία, ή ελαχιστοποίηση καθημερινών ωρών ύπνου με αυξητική τάση
  • η Δυσυπνία όπου παρουσιάζονται  ανικανότητα διατήρησης συνεχόμενου ύπνου, ανικανότητα ύπνου σε σταθερή ώρα, απώλεια ποιότητας ύπνου
  • η Παραυπνία όπου παρουσιάζονται ανωμαλίες εναλλαγής ύπνου – ξύπνιου, αδυναμία διατήρησης ύπνου, αδυναμία διατήρησης ξύπνιου

 Θεραπευτική Αντιμετώπιση: Ασκούμε Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία 24ων Συνεδριών, μία Συνεδρία ανα εβδομάδα, δηλαδή 6μηνης διάρκειας,χωρίς λήψη φαρμάκων.

next2Συμβουλή του μήνα


Διαβάστε την συμβουλή μας

next2Άρθρα ψυχολογίας


Ενημερωθείτε αξιόπιστα

next2Προτεινόμενα βιβλία


 Από το Psyxology.gr...