Η παιδική κακοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ψυχοπαθολογία

Κατηγορία ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο οι επιστήμονες μελετάνε τα ποσοστά παιδικής κακοποίησης και τις επιπτώσεις στην μετέπειτα ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των κακοποιημένων παιδιών. Στην Βρετανία το ¼ του παιδικού πληθυσμού έχει κακοποιηθεί από τους γονείς τους σε ηλικία μικρότερη των 17 ετών, κυρίως με τη μορφή παραμέλησης. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2007 από Garely et al., η εμφάνιση κατάθλιψης και διαταραχής άγχους είναι μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού, οι οποίοι εκδηλώνονται σε παιδιά μετά από παιδικό τραύμα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να αυξάνει τα ποσοστά επικινδυνότητας εμφάνισης ψυχωτικού επεισοδίου στην μετέπειτα ζωή του κακοποιημένου παιδιού.

Επιπλέον, τα παιδιά που έχουν υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης στην προσπάθεια τους να προσαρμοστούν σε  ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον, υιοθετούν μια ιδιαίτερα καχύποπτη αντίληψη για τους γύρω τους και τις προθέσεις τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η προδιάθεση τους για εκδήλωση ψυχωτικών συμπτωμάτων όπως είναι ο παρανοειδής ιδεασμός και οι παρανοϊκές παραληρητικές πεποιθήσεις.

Κατσαούνη Μαρία-Ψυχολόγος Υγείας (MSc