Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παιδιά με ασφαλή δεσμό

Κατηγορία ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ο ασφαλής δεσμός αναφέρεται σε έναν ισχυρά συναισθηματικό δεσμό μεταξύ παιδιού και πρόσωπου που το φροντίζει, είτε είναι η μητέρα είτε κάποιος άλλος, ο οποίος δημιουργείται ως αποτέλεσμα της ευαίσθητης παροχής φροντίδας. Η μητέρα λαμβάνεται ως ένα αξιόπιστο πρόσωπο για το παιδί, συναισθηματικά διαθέσιμο, υποστηρικτικό, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού.

Τα παιδιά με ασφαλή δεσμό αισθάνονται σιγουριά & ασφάλεια, γίνονται περισσότερο κοινωνικά, ανεξάρτητα, περίεργα, και ικανά. Επιπλέον, και σύμφωνα με τον Έρικσον, τα παιδιά αυτά έχουν αυξημένο αίσθημα εμπιστοσύνης, τόσο στα πρώτα χρόνια της ζωής τους αλλά και στη μετέπειτα ανάπτυξή τους.

Ο δεσμός που θα αναπτύξει ένα παιδί με τη μητέρα του παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσωπικότητά του και την κοινωνική του ανάπτυξη. Τα παιδιά με ασφαλή δεσμό είναι πιο ενθουσιώδη, συνεργάσιμα και επίμονα. Είναι αυθόρμητα, επινοούν συμβολικό παιχνίδι, επιμένουν περισσότερο στις εργασίες τους στη σχολική ηλικία, είναι πρόθυμα να μάθουν και να διδαχτούν νέες δεξιότητες, έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες και αλληλεπιδρούν θετικά με τους άλλους...

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά με ανασφαλή δεσμό, είναι πιο συνεσταλμένα, εκδηλώνουν υπερκινητικότητα ή αντιδράσεις άγχους, μειωμένο ενδιαφέρον εξερεύνησης του χώρου, μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, δειλία, μαθησιακές δυσκολίες κτλ.

Τα παιδιά με ασφαλή δεσμό έχουν μητέρες οι οποίες ανταποκρίνονται στο κλάμα του μωρού, είναι τρυφερές, στοργικές, παρέχουν στενή σωματική επαφή, ανταποκρίνονται στο τάισμα του παιδιού, στις ανάγκες του για παιχνίδι, επικοινωνούν περισσότερο με το παιδί μέσω εκφράσεων του προσώπου και δεν αγνοούν τις συναισθηματικές και σωματικές ανάγκες του παιδιού.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι μία συναισθηματικά ζέστη και υποστηρικτική σχέση μεταξύ μητέρας και παιδιού οδηγεί το παιδί σε υψηλότερα επίπεδα γνωστικής ικανότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Κατσαούνη Μαρία-Ψυχολόγος Υγείας (MSc)