Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η συναισθηματική αυτoρύθμιση κάνει τα παιδιά μας πιο έξυπνα.

Κατηγορία ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε, το να βοηθάμε τα παιδιά μας αναγνωρίζουν, να εκφράζουν σωστά τα συναισθήματα τους κα να τα διαχειρίζονται έχει θετικές επιπτώσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις ομάδες παιδιών των οποίων οι γονείς α) παρότρυναν τα παιδιά τους να σκεφτούν και να εκφράσουν, δηλαδή να δουλέψουν τα συναισθήματα του, β)ήταν αδιάφοροι και αγνοούσαν τα αρνητικά συναισθήματα του παιδιού του π.χ. θυμό, γ) αποδοκίμαζαν την έκφραση τέτοιων αρνητικών συναισθημάτων π.χ. μην θυμώνεις, μην ζηλεύεις! και δ) απλώς αποδέχονταν τα όποια συναισθήματα του παιδιού του.

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανήκαν στην  πρώτη κατηγορία παρουσίασαν αυξημένες επιδόσεις στο σχολείο αλλά και στη  σωματική του υγεία. Πιο συγκεκριμένα,  είχαν μεγαλύτερο εύρος προσοχής, καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά και στην ανάγνωση, λιγότερο προβληματική συμπεριφορά και χαμηλότερα επίπεδα άγχους!

Βλέπουμε λοιπόν πως είναι πολύ πιο ωφέλιμο για το παιδί μας όταν το βλέπουμε προβληματισμένο να κάνουμε μαζί του μια συζήτηση ως προς το τι συνέβη, πως αισθάνεται, τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά κτλ. Με λίγα λόγια να κατανοήσει, να ελέγξει και να διαχειριστεί θετικά τα συναισθήματα και τις σκέψεις του με έναν πιο λειτουργικό τρόπο.

Κατσαούνη Μαρία- Ψυχολόγος Υγείας (MSc)