Οι φαντασιώσεις των παιδιών σχετικά με τον χωρισμό των γονέων

Κατηγορία ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Όταν οι γονείς χωρίζουν είναι πολύ σύνηθες τα παιδιά να συντηρούν και να εκφράζουν φαντασιώσεις επανασύνδεσης. Αυτή είναι μια αναμενόμενη και φυσιολογική αντίδραση, καθώς το διαζύγιο αποτελεί ένα τραυματικό γεγονός για τα παιδιά. Πολλές φορές οι αλλαγές που το συνοδεύουν τρομοκρατούν τα παιδιά όπως κάθε άγνωστη για αυτά κατάσταση. Αισθάνονται ασφάλεια στα γνωστά τους δεδομένα και έχουν την ανάγκη να διατηρήσουν αυτή την ασφάλεια και προστασία της οικογενειακής δομής και ταυτότητας.

 

Οι λόγοι για τους οποίους ένα παιδί τρέφει φαντασιώσεις επανασύνδεσης των γονέων είναι τρεις. Ο πρώτος, έχει να κάνει με την άρνηση του παιδιού να αποδεχτεί την νέα πραγματικότητα και την απόφαση των γονέων τους να ζουν πλέον χώρια. Πιστεύουν ότι αυτή η απόφαση τους θα αλλάξει και ότι οι γονείς του θα συνειδητοποιήσουν τελικά πως δεν μπορούν να ζουν χωριστά. Αυτό το κομμάτι δεν συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές στον ψυχισμό του παιδιού, καθώς μόλις οι γονείς ξεκαθαρίσουν στο παιδί ότι η απόφαση τους είναι αμετάκλητη το παιδί σταδιακά το αποδέχεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει τον έλεγχο που θεωρεί το παιδί ότι έχει σε αυτή την απόφαση των γονιών του και θέλει προσεκτική αντιμετώπιση. Το παιδί ουσιαστικά απαιτεί την επανασύνδεση των γονιών του, υιοθετεί χειριστικές συμπεριφορές θεωρώντας πως έχει καθοριστικό ρόλο στο οικογενειακό σύστημα ώστε να παίρνει το ίδιο τέτοιες αποφάσεις. Πρόκειται για παιδιά τα οποία χαρακτηρίζονται ως δύσκολα και απαιτητικά, τα οποία πολλές φορές χειραγωγούν τους γονείς τους.

Τέλος, η τρίτη αιτία που ένα παιδί φαντασιώνεται επανασύνδεσης των γονιών του φαίνεται να είναι και η πιο σοβαρή και έχει να κάνει με έναν από τους δυο γονείς. Πίσω λοιπόν από το παιδί κρύβεται ο γονέας εκείνος ο οποίος δεν έχει αποδεχτεί τον χωρισμό, και χρησιμοποιεί το παιδί για να κερδίσει τον/την σύντροφο του πίσω, αγνοώντας το κακό που κάνει στο παιδί.

©Κατσαούνη Μαρία-Ψυχολόγος (MSc)

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015 08:39