Ποιοι μαθητές επιτυγχάνουν στο σχολείο και ποιοι όχι.

Κατηγορία ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ξεκινάνε τα σχολεία και μαζί με αυτά ξεκινάνε και οι πιέσεις από γονείς και δασκάλους για τις καλές επιδόσεις των μαθητών. Υψηλοί στόχοι και προσδοκίες ασκούν επιπλέον πίεση στους ήδη αγχωμένους μαθητές. Ποιοι παράγοντες βοηθάνε έναν μαθητή να πετύχει;

Ένας μαθητής για να πετύχει πρέπει πρώτα από όλα να έχει κίνητρο, ενδιαφέρον και στόχους. Δικούς του στόχους , τους οποίους έχει θέσει το ίδιο και όχι άλλοι για αυτόν (π.χ. προσδοκίες γονέων). Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκει ενδιαφέρον πάνω στο αντικείμενο στο οποίο καλείται να δουλέψει, να μελετήσει κτλ. Σημαντικός παράγοντας λοιπόν είναι το σχολείο. Η μάθηση πρέπει να είναι δημιουργικής μορφής, κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης του μαθητή και να του παρέχει ένα βαθμό ικανοποίησης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μην αδρανοποιούνται οι ικανότητες του κάθε μαθητή, αλλά να εξελίσσονται και να βελτιώνονται.

Η οικογένεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στα κίνητρα του μαθητή. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί όλο το οικοδόμημα. Το κίνητρο της επιτυχίας οδηγεί σε υψηλές επιδόσεις, προσδοκίες για διάκριση και επίτευξη των στόχων.

Οι γονείς πρέπει να διδάξουν στο παιδί τους πως η μάθηση δεν είναι αγγαρεία ή καταναγκαστικό έργο. Οι μαθητές οι οποίοι λαμβάνουν ενθάρρυνση και όχι τιμωρία, των οποίων οι γονείς είναι φιλόδοξοι όχι όμως απαιτητικοί, έχουν την τάση να επιτυγχάνουν. Οι εξωπραγματικές προσδοκίες ενός γονέα λειτουργεί αντίθετα. Επιπλέον, σχόλια και αρνητικοί χαρακτηρισμοί –π.χ. τεμπέλης, χαζός κτλ- οδηγούν τον μαθητή στην «αυτό-εκπληρούμενη προφητεία» με αποτέλεσμα η μαθητής να αισθάνεται και να συμπεριφέρεται κατά τέτοιο τρόπο που αρμόζει στον χαρακτηρισμό.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι το ενδιαφέρον των γονιών για την πορεία και τις επιδόσεις του παιδιού τους, η πνευματική καλλιέργεια των ίδιων των γονέων, το μορφωτικό τους επίπεδο, ο εξοπλισμός και οι ανέσεις που διατίθενται στο παιδί κ.α.

Η επιτυχία φέρνει επιτυχία! Σύμφωνα με έρευνες ετών (McClelland) τα παιδία τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και στοργή από τους γονείς, επιτυγχάνουν σε στόχους μεταξύ ηλικίας 6-8 ετών, είναι ανεξάρτητα και έχουν αυτοέλεγχο, διατηρούν κίνητρα για υψηλές προσδοκίες και κατ’ επέκτασην είναι επιτυχημένα.

Κατσαούνη Μαρία- Ψυχολόγος Υγείας (MSc)

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018 16:54