Η αρνητική ευχαρίστηση

Οι απολαύσεις είναι αισθήσεις , κυρίως υποκειμενικές – Immanuel Kant.

Η υποκειμενική αίσθηση αντίληψης μιας αρνητικής ευχαρίστησης , δείχνει να προσφέρει σημαντικές εξηγήσεις σε κάποιες σημαντικές αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως η βία, η κλεπτομανία, η πυρομανία και άλλες αντίστοιχες. Η αρνητική ευχαρίστηση είναι ουσιαστικά ένα παράδοξο της ευχαρίστησης: κοινωνικά τιμωρητικές ή απωθητικές στην επιφάνεια τους πράξεις, προσφέρουν υποκειμενική ικανοποίηση κι ευχαρίστηση σε υψηλό βαθμό κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Τα παραπαθητικά συναισθήματα προκύπτουν όταν η συνεχιζόμενη εμπειρία περιλαμβάνει αυτό που η θεωρία αποκαλεί «προστατευτικό πλαίσιο»..

. Μερικές φορές αυτό κάνει τα αρνητικά συναισθήματα ευχάριστα (πχ ο φόβος σε μια ταινία τρόμου) αλλά είναι κι επίσης αυτό που μπορεί να κάνει υποφερτές κάποιες ψυχολογικά δύσκολες καταστάσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πλαίσιο που μπορούμε να φανταστούμε ως μια συναισθηματική φούσκα ασφάλειας. Βασίζεται σημαντικά στην θεωρία της αντιστροφής. Η θεωρία της αντιστροφής είναι μια δομική, φαινομενολογική θεωρία της προσωπικότητας, των κινήτρων και του συναισθήματος στον τομέα της ψυχολογίας. Επικεντρώνεται στις δυναμικές ιδιότητες της φυσιολογικής ανθρώπινης εμπειρίας για να περιγράψει πώς ένα άτομο αντιστρέφεται τακτικά μεταξύ ψυχολογικών καταστάσεων, αντανακλώντας το κίνητρό του, το νόημα που αποδίδει σε μια κατάσταση σε μια δεδομένη στιγμή και τα συναισθήματα που βιώνει.

Η ευχαρίστηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον εαυτό, αλλά να περιλαμβάνει και σεβασμό στην ευχαρίστηση των άλλων. Να αναζητούμε ευχαρίστηση για τον εαυτό μας και ευχαρίστηση για τους άλλους , καθώς αυτές οι δύο ατζέντες δεν συγκρούονται πάντα. Η έννοια της ευχαρίστησης φαίνεται να έχει πολλά να μας διδάξει για την ανθρώπινη συμπεριφορά, ίσως τα σημαντικότερα της.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αγοράζουν την ευχαρίστηση, ενώ συνήθως πουλάνε τον εαυτό τους σε αυτήν» - Benjamin Franklin

Mersinias Thomas, TEDx Speaker

Clinical Psychologist, Mental Health Counselor

©www.mersinias.gr

Αναφορές:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5742063/

https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/control/guilty-pleasures/