Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας

Η  Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από μια έντονη συναισθηματική αστάθεια. Το άτομο έχει την τάση να συμπεριφέρεται παρορμητικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες. Η διάθεσή του είναι απρόβλεπτη και άστατη, με συχνές συναισθηματικές εκρήξεις τις οποίες δείχνει να μην μπορεί να ελέγξει. Έχει  συνήθως την τάση για εριστική – προκλητική συμπεριφορά και αρέσκεται συχνά σε συγκρούσεις με τους άλλους, ειδικά όταν οι παρορμητικές του ενέργειες ματαιώνονται ή λογοκρίνονται. Έχει ανεπαρκώς ανεπτυγμένη ή ασταθή αυτό-εικόνα, που συχνά συνδέεται με υπερβολική αυτοκριτική, χρόνια συναισθήματα κενότητας και καταστάσεις αποσύνδεσης όταν βρίσκεται σε στρες. Επιπλέον, μπορεί να έχει σύγχυση σχετικά με τους στόχους και τις εσωτερικές του προτιμήσεις, έντονες και ασταθείς διαπροσωπικές σχέσεις και μια τάση για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ίσως και τάσεις ή απόπειρες αυτοκτονίας.

Σε καταστάσεις έντονου στρες μπορεί να εκδηλωθούν παροδικά ψυχωσικά συμπτώματα και γι’ αυτό λέγεται μεταιχμιακή ή οριακή προσωπικότητα.

Επειδή  το βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής είναι η αστάθεια, σύμφωνα με μια άποψη, η οριακή διαταραχή είναι απλά μια καθυστερημένη, ασταθής κατάσταση της φυσιολογικής ανάπτυξης προσωπικότητας. Τα άτομα μ’ αυτή τη διαταραχή φαίνεται να έχουν μια αναπτυξιακή καθυστέρηση στο πέρασμα μέσα από την συναισθηματικά ταραχώδη φάση της εφηβείας. Οπότε στα 20, έχουν την ωριμότητα ενός νεαρού εφήβου...

Βασικά χαρακτηριστικά της είναι:

● Συναισθηματική αστάθεια, άγχος, ανασφάλεια αποχωρισμού, κατάθλιψη, αυτοκτονική συμπεριφορά.

● Εχθρότητα , μόνιμος και αδικαιολόγητος ανταγωνισμός

● Έλλειψη αναστολών, παρορμητικότητα, αυξημένη λήψη ρίσκων.

Κοινωνικές δεξιότητες που λείπουν στα άτομα με οριακή διαταραχή είναι:

● Συναισθηματική σταθερότητα.

● Σταθερή αυτό-εικόνα

● Κοινωνική σταθερότητα

● Σεξουαλική εγκράτεια

● Προφύλαξη-Σύνεση

● Έλεγχος θυμού

Ø  Συναισθηματική σταθερότητα σημαίνει να έχεις μια προβλεπόμενη διάθεση που δεν μεταβάλλεται ξαφνικά, και οι όποιες αλλαγές να συνάδουν με αντικειμενικό ερέθισμα. Στη συναισθηματική αστάθεια τα συναισθήματα αλλάζουν και πολύ απρόβλεπτα  και χωρίς σχετικό ερέθισμα.

Ø  Σταθερή αυτοεικόνα σημαίνει αυτογνωσία αυξημένη, παράλληλα με αντικειμενικότητα.

Ø  Κοινωνική σταθερότητα σημαίνει υγιής κοινωνική ζωή με τις προβλεπόμενες για το πολιτισμικό περιβάλλον κοινωνικές σχέσεις.

Ø  Σεξουαλική εγκράτεια σημαίνει να μην προκαλείς σεξουαλικά άτομα που η σχέση τους μαζί σου δεν στο επιτρέπει και επίσης να μην αναζητάς την προσοχή των γύρω σου με σεξουαλικό τρόπο.

Ø  Προφύλαξη- σύνεση σημαίνει να σκέφτεσαι προσεκτικά πριν μιλήσεις ή δράσεις, δηλαδή να σ ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις των πράξεων σου στους άλλους.

Ø  Έλεγχος θυμού σημαίνει να μην θυμώνεις για μικρά πράγματα, γενικά να μην φέρεσαι άσχημα ή εκδικητικά.

Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και στην συγκεκριμένη Διαταραχή. Βασικό και κυρίαρχο είναι η έγκαιρη διάγνωση και το υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο στην συγκεκριμένη ειδικά διαταραχή μας είναι απολύτως απαραίτητο. Να σημειώσουμε εδώ ότι η οικογένεια στην συγκεκριμένη διαταραχή αποτελεί τον υψηλότερο παράγοντα κινδύνου τόσο εκδήλωσής της, όσο κι επιδείνωσής της. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα 70-78% των ατόμων που έχουν εκδηλώσει την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας , είχαν προηγουμένως βιώσει κάποιας μορφής κακοποίηση ή κάποιο ψυχολογικό τραύμα. Ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον δημιουργεί ένα άτομο φοβικό και με έντονο θυμό, που  αναπτύσσει μια προσωπικότητα με προδιάθεση προς εξαρτήσεις, αποτυχίες και αυτοκαταστροφικές πράξεις.

©www.mersinias.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 10:30