Σύνδρομο Savant (σοφός) και η σούπερ μνήμη

 

Οι περισσότεροι από εμάς θα επιθυμούσαμε να είχαμε σούπερ μνήμη και φοβερές ικανότητες ανάκλησης. Κάποιοι άνθρωποι βέβαια είναι ιδιαίτερα χαρισματικοί στον τομέα αυτό.

Οι μνημονιστές  είναι η κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη μνήμη. Έχουν το χάρισμα να μπορούν να απομνημονεύσουν και να ανακαλέσουν από την μνήμη τους μια σειρά λέξεων ή αντικειμένων, να επιλέξουν τη σωστή σειρά εμφάνισης των αντικειμένων ή λέξεων κτλ. Σε γενικές γραμμές μπορούν να απομνημονεύουν λέξεις, αριθμούς, τραπουλόχαρτα κ.α.

Παρόλα αυτά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έχουν ακόμα πιο ιδιαίτερα χαρίσματα σχετικά με της ικανότητες της μνήμης τους. Έχουν την σούπερ μνήμη! Αυτοί οι άνθρωποι έχουν το σύνδρομο Savant. Εν αντιθέσει με τους μνημονιστές, όσοι έχουν αυτό το σύνδρομο φαίνεται να έχουν βελτιωμένες δεξιότητες απομνημόνευσης και ανάκλησης σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Η πιο γνωστή και ευρέως γνωστή περίπτωση είναι ο υπολογισμός ημερολογιακών ημερομηνιών. Μπορούν δηλαδή πολύ εύκολα και γρήγορα να υπολογίσουν ποιά μέρα της εβδομάδας θα είναι στις 19 Μαρτίου του 2036. Άλλοι πάλι εστιάζουν τις ικανότητες τους στην τέχνη και τη μουσική, έχοντας για παράδειγμα την ικανότητα να ανακαλέσουν δεκάδες χιλιάδες τραγούδια. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή του Derek Paravacini, ο οποίος ακούγοντας μόνο ένα τόνο από κάποιο κομμάτι ήταν ικανός να ανακαλέσει και να παίξει στο πιάνο ολόκληρο το κομμάτι. Το ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο άτομο είναι ότι ήταν τυφλός και αυτιστικός.

Κατσαούνη Μαρία- Ψυχολόγος Υγείας (MSc)