Διαδίκτυο και εθισμός

teensΩς κύρια χαρακτηριστικά ,κατάταξης μιας συμπεριφοράς χρήσης του Διαδικτύου, ως εθισμένης πρόσφατα έχουν επιστημονικά οριστεί τα εξής:

1) ανοχή καθημερινής ενασχόλησης πάνω από 4 ώρες συνεχόμενες με αυξητική τάση

2) Συμπτώματα Συνδρόμου Απόσυρσης ( μόνιμη θλίψη, απουσία αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα, παθητική συμπεριφορά, απώλεια ενδιαφέροντος)

3) αδυναμία ορισμού συγκεκριμένου χρόνου απασχόλησης με το Διαδίκτυο και τήρησής του

4) έκπτωση της γενικής λειτουργικότητας του ατόμου & συνεχιζόμενη απουσία διαπροσωπικών σχέσεων με αυξητική τάση

5) αυξανόμενο άγχος και "αίσθηση" αποδιοργάνωσης εκτός Διαδικτύου

 

Ενδεικτικά έχει αναφερθεί ότι "εύλογη" χρήση του Διαδικτύου για προσωπική χρήση (email, web search, chat, games) θεωρείτε.....

η χρήση 15 ωρών εβδομαδιαίως ή περίπου  2 ωρών ημερησίως. Εξαιρούνται πάντα οι περιπτώσεις που κάποιος εργάζεται μέσω Διαδικτύου πχ ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι σήμερα η χρήση του Διαδικτύου στους Έλληνες χρήστες κατανέμεται στις εξής δραστηριότητες:

55% παιχνίδια (games online)

40% αλληλογραφία (email)

37,5% διαδραστική συνομιλία (chat)

27% θέματα επιμόρφωσης

26 % ενημέρωση -ειδήσεις

10% αγορές

4% ενημέρωση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

 

©www.mersinias.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 08:34