Η Διαταραχή Δηλωτικής Μνήμης (Αμνησία)

Η απώλεια της Δηλωτικής Μνήμης μπορεί να προκληθεί απο ισχυρό ψυχολογικό σοκ ή σοβαρό οργανικό τραυματισμό.Οι άνθρωποι με διαταραχή Δηλωτικής Μνήμης ενώ είναι αδύναμοι να ανακαλέσουν στην μνήμη τους πολύ πρόσφατα γεγονότα, εντούτοις θυμούνται γεγονότα και καταστάσεις που χρονικά έλαβαν χώρα προ της εκδήλωσης της αμνησίας τους. Επιπλέον είναι αδύνατον να δημιουργήσουν γεγονότα μέσω νέας δηλωτικής μνήμης όπως είναι αυτονόητο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έχουν μόνο πρόβλημα μνήμης όπως πιστεύουμε.Η αδυναμία Δηλωτικής Μνήμης επιφέρει και μι άλλη σειρά δυσλειτουργιών ως αποτέλεσμά της, με κυριότερο την αδυναμία παροχής γόνιμου διαλόγου με υγιή συνομιλητή. Σε πρόσφατο πείραμα ελέγχθηκαν οι επιλογές ενός ατόμου με Διαταραχή Δηλωτικής Μνήμης και ενός υγιούς μέσω του εξής πειράματος: Τοποθετήθηκαν και οι δύο μπροστά σε οθόνες-πίνακες..

... με 3 σειρές εικόνων, απο τις οποίες η 2η σειρά ήταν κενή, και τους εξηγήθηκε ότι θα προχωρήσουν την διαδικασία εξετάζοντας μία μία κάθε σειρά με εντολή του ειδικού. Η πρώτη σειρά αντικειμένων - εικόνων είχε κάποιες όμοιες εικόνες με την τρίτη σειρά με ορισμένες διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα η πρώτη σειρά είχε έναν σκύλο σε κήπο και η τρίτη σειρά είχε επίσης έναν σκύλο αλλά στον δρόμο, δηλαδή σε άλλο περιβάλλον. Εφόσον οι δύο συμμετέχοντες είχαν ολοκληρώσει την παρατήρηση της πρώτης σειράς και κοιτούσαν την δεύτερη κενή, τους δώθηκε η εντολή "κοιτάξτε τον σκύλο". Το υγιές άτομο κοίταξε την εικόνα που είχε ήδη παρατηρήσει στην πρώτη σειρά ενώ το άτομο με την Διαταραχή έψαξε την επόμενη σειρά που δεν έιχε εξεταστεί ακόμα, και κοίταξε την συγκεκριμένη εικόνα.Αν αυτά τα δύο άτομα μετά συνομιλούσαν σχετικά με την φωτογραφία με τον σκύλο θα μιλούσαν και δύο διαφορετικές εικόνες και ο διάλογος μεταξύ τους θα ήταν αντιπαραγωγικός.
Αυτό σημαίνει τελικά ότι άτομα με την συγκεκριμένη Διαταραχή οδηγούντε σε απώλεια σύναψης διαλόγου και φυσικά σε αναπόφευκτη απομόνωση απο τον περίγυρό τους , ακόμα και τον στενό οικογενειακό.
Για αυτό είναι πρωτίστης σημασία μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο η εμπέδωση απο το στενό περιβάλλον του πάσχοντα τι πραγματικά συμβαίνει και τι πραγματικά δηλώνει η συγκεκριμένη ασθένεια , ώστε να οικοδομηθεί μια νέα επικοινωνία μεταξύ τους το δυνατόν γόνιμη για όλα τα άτομα.


©www.mersinias.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 17:24