Τι μας κάνει αγαπητούς στην πρώτη επαφή

Κατηγορία ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι άνθρωποι, κατά πλειοψηφία, υποτιμούν την θετική εντύπωση που δίνουν σε μια πρώτη συνάντηση με άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό που ονομάστηκε The Liking Gap. Η ερώτηση «ήμουν άραγε αρκετά καλός/ή;» είναι μια ερώτηση πάρα πολύ συχνή σε διαφορετικές καταστάσεις, και μάλιστα ασχέτως από τον βαθμό που επιθυμούμε την επιβεβαίωση, και σε πολλά επίπεδα πχ μια ερωτική γνωριμία, μια συνέντευξη εργασίας, μια κοινωνική εκδήλωση κα...

Η αιτία αυτού του φαινομένου έγκειται κυρίως στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ,αδυνατούν , να κατανοήσουν την μη λεκτική έκφραση των ανθρώπων γύρω τους.

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε αρχικά είναι ότι υπάρχουν δύο κύρια είδη συμπάθειας. Το ατομικό-προσωποποιημένο που ονομάζουμε και μοναδική συμπάθεια κι απευθύνεται σε συγκεκριμένο αποδέκτη, και το κοινωνικό είδος συμπάθειας το οποίο προσδιορίζεται σε μια γενική κοινωνική ενθάρρυνση μέσω της γενικής αποδοχής. Ουσιαστικά δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικές έννοιες η δημοφιλία από την αποδοχή. Η δημοφιλία που προκαλεί την κοινωνική συμπάθεια, έρχεται μέσα από δύο πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία και οφείλουμε να εξασκήσουμε αν την επιθυμούμε, κι αυτά είναι η μετάδοση αυτοπεποίθησης-κυριαρχίας και η εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά, η ατομική προσωποποιημένη συμπάθεια έχει δυο τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά: την ζεστασιά και την φιλικότητα.

Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής συμπάθειας ,για όσους τα έχουν, δείχνουν να μην βοηθούν στην μοναδική συμπάθεια, από την άλλη τα χαρακτηριστικά της μοναδικής συμπάθειας σε όσα άτομα τα έχουν, δεν δείχνουν να αποτελούν εμπόδιο για την κοινωνική συμπάθεια.

Το σίγουρο είναι ότι όταν είμαστε ευχάριστοι κοινωνικά, προκαλούμε τους άλλους να θέλουν να μας γνωρίσουν. Αυτό , πέρα από την λεκτική επικοινωνία μπορεί να αυξηθεί με στρατηγικές στην μη λεκτική επικοινωνία , στην γλώσσα του σώματος.

Πηγές:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976221147258

Mersinias Thomas, TEDx Speaker

Clinical Psychologist, Mental health Counselor

©www.mersinias.gr