Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αλεξιθυμία

Κατηγορία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η λέξη αλεξιθυμία αναφέρεται στην ανικανότητα και δυσκολία ενός ανθρώπου να αναγνωρίσει , να εκφράσει και να περιγράψει τα συναισθήματά του. Το άτομο με αλεξιθυμία πολλές φορές δίνει την εικόνα του συναισθηματικά αδιάφορου συντρόφου, ο οποίος τις περισσότερες φορές δυσκολεύεται να καλύψει τις συναισθηματικές ανάγκες της/του συντρόφου του, κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα μέσα σε μία σχέση ή ένα γάμο. Η στάση του αυτή παρερμηνεύεται δημιουργώντας μία σωρεία προβλημάτων.
Το άτομο με αλεξιθυμία δυσκολεύεται σε μεγάλο βαθμό να μιλήσει σε κάποιον για το πώς αισθάνεται, να του εκφράσει την αγάπη του, το ενδιαφέρον του, να επικοινωνήσει την κατανόηση του προς τον άλλον, αποφεύγει να εμπλέκεται σε πιο βαθιές συζητήσεις, κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν με συναισθηματικές αναλύσεις και αισθάνεται άβολα ακόμα και όταν αυτές οι συζητήσεις προέρχονται από κάποιον άλλον ή κάποιος άλλος του εκφράζει τα συναισθήματά του. Προσοχή! Οι αλεξιθυμικοί μπορούν να νιώσουν συναισθήματα! Δυσκολεύονται όμως να τα επεξεργαστούν και να τα εκφράσουν.

Τα αίτια της αλεξιθυμίας ποικίλουν. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εμφάνισή της είναι η κακοποίηση στην παιδική ηλικία, έλλειψη γονικής προσοχής, η μειωμένη συναισθηματική απαντητικότητα κατά την παιδική ηλικία και κατ’ επέκταση οι μειωμένες συναισθηματικές δεξιότητες, η γενετική προδιάθεση, τα νευρολογικά προβλήματα κ.α.Υπάρχουν άτομα με αλεξιθυμία, τα οποία δεν μπορούν καν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους και δεν έχουν καθόλου επίγνωση των συναισθημάτων τους. Υπάρχουν όμως και τα άτομα με αλεξιθυμία , τα οποία απλά δυσκολεύονται στο να εκφράσουν και να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους, έχοντας όμως επίγνωση αυτών. Το συναισθηματικό τους λεξιλόγιο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και πολλές φορές δεν μπορούν να διακρίνουν και να διαχωρίσουν το ένα συναίσθημα από το άλλο π.χ. απογοήτευση με στεναχώρια. Επιπλέον, δίνουν την εικόνα ενός ιδιαίτερα ορθολογικού ατόμου, συναισθηματικά αδιάφορο, απαθή και ψυχρό.Λόγω αυτής τους της δυσκολίας τα άτομα με αλεξιθυμία πολλές φορές εκδηλώνουν ψυχοσωματικά συμπτώματα, καθώς το συναίσθημα δεν μπορεί να εκφραστεί. Με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου και την κατάλληλη καθοδήγηση η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί και το άτομο να εκπαιδευτεί, ώστε να μάθει να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματά του, να καλλιεργήσει δηλαδή τη συναισθηματική του νοημοσύνη.

Κατσαούνη Μαρία
Ψυχολόγος Υγείας (
MSc)