Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι τρομοκρατικές ενέργειες και οι επιπτώσεις τους στην Ψυχική μας υγεία

Όταν ο φόβος είναι το όπλο

Από τις επιθέσεις στο Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο με 130 νεκρούς ως και την επίθεση μόλις την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες με περίπου 36 νεκρούς , και ενδιάμεσες τόσες άλλες επιθέσεις όπως αυτήν στην Τουρκία με πάνω από 37 νεκρούς και στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής με 16 νεκρούς, το σίγουρο είναι ότι όλες επηρρεάζουν όχι μόνο τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε οποιοδήποτε βαθμό σε αυτές και τους συγγενείς τους, αλλά κάθε άνθρωπο που πληροφορήθηκε για αυτές.

Τα συμπτώματα Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) , όπως παρατηρεί η Διεθνής επιστημονική κοινότητα παρατηρούνται πλέον και σε άτομα που δεν σχετίστηκαν άμεσα με αυτές τις επιθέσεις κι αυτό δηλώνει πολλά για τις αλλαγές στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ο φόβος επηρεάζει άμεσα τις συμπεριφορές των ανθρώπων, αφού θα αποφύγουν μετακινήσεις ή συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, αλλά επίσης ο φόβος θα αυξήσει και τα επίπεδα ανθεκτικότητας μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων.

Το επίπεδο έκθεσης στον κίνδυνο συμβαίνει σε καθημερινές δραστηριότητες που όλοι κάνουμε κι αυτό το καθιστά τόσο υψηλό στην αντίληψη του κάθε ατόμου που μπορεί να αλλάξει εντελώς την συνολική του κοσμοθεωρία. Κι όταν αυτό συμβεί, τότε ο φόβος γίνεται καθημερινότητα και αυτό αποτελεί την πυροδότηση πολλών ψυχολογικών διαταραχών. Οι σημαντικότερες είναι:

Μετατραυματικό Στρες: Παρουσιάζεται με μια αύξηση 32% στα θύματα μετά από ανάλογες επιθέσεις , όπως έχουν δείξει ήδη έρευνες από το 2004. Ενώ ένα 36% αυτών δηλώνει πρόθεση να μετακινηθεί λιγότερο στο άμεσο μέλλον. Ανάλογη αύξηση σχεδόν παρουσιάζεται και στην Κατάθλιψη αλλά αυτή δείχνει να είναι μικρότερης διάρκειας τουλάχιστον στα άτομα που δεν προϋπήρχαν ψυχολογικά προβλήματα. Οι γενικότερες έρευνες έδειξαν ότι τα συμπτώματα μετά το πέρας 8μηνου από το γεγονός δείχνουν τάση μείωσης (Στους κατοίκους της Νέας Υόρκης αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου τα ποσοστά Μετατραυματικού Στρες  ήταν στο 11,8% και 9 μήνες μετά έπεσαν στο 5,6%).

Σημαντικό στοιχείο των ερευνών επίσης είναι ότι παρατηρήθηκε υψηλή σχέση τηλεοπτικής έκθεσης στα γεγονότα και του PTSDκαθώς αναπτύσσει στα άτομα μια εντελώς υποκειμενική ανταπόκριση στον φόβο που δεν δείχνει να είναι διαχειρίσιμη από τα ίδια τα άτομα.

Τέλος ένα σημαντικό στοιχείο των ερευνών είναι αυτό που δείχνει ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις διαταράσσουν την  σχέση του πολίτη (του κάθε πολίτη κάθε κράτους) με το κράτος σε κάθε επίπεδο. Αυξάνονται τα επίπεδα δυσπιστίας κι επιφυλακτικότητας απέναντι σε κάθε κρατική υπηρεσία που κατά περίπτωση αντιμετωπίζεται ακόμα και εχθρικά λόγω του αισθήματος ανασφάλειας που γίνεται διάχυτο στην καθημερινότητα του καθενός.

Φυσικά η επίδραση τέτοιων επιθέσεων δεν είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα ανταποκριθούν μάλλον με ορθολογικό κι εποικοδομητικό τρόπο σε μελλοντικές απειλές. Κι αυτό , σε συνδυασμό με την αύξηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που φαίνεται να συμβαίνει, είναι το αισιόδοξο στοιχείο των ερευνών για τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

 

Mersinias Thomas, TEDx speaker,

Clinical Psychologist, Mental Health Counselor

©www.mersinias.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 10:53