Εγκλήματα μίσους

Αν και αυτόματα στην σκέψη μας ταυτίζονται με τα εγκλήματα πάθους,λόγω της συναισθηματικής σημασιολογίας και των δυο, εντούτοις αποτελούν μια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία. Ως έγκλημα μίσους ορίζεται η κακουργηματική πράξη που στρέφεται εναντίον ατόμου ή ομάδας ατόμων με κριτήριο την φυλή,το χρώμα,την θρησκεία,την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό , την όποια αναπηρία, ή την συμμετοχή σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Κίνητρο αυτών των εγκλημάτων αποτελεί ακριβώς η αρνητική γνώμη του δράστη έναντι χαρακτηριστικών του θύματος που άγονται σε μια απο τις παραπάνω κατηγορίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει να τονίσουμε ...

...οτι τα συγκεκριμένα εγκλήματα, ψυχολογικά, δεν προέρχονται απο απλές προκαταλήψεις του δράστη αλλά απο τάσεις γενικότερης αντίληψης του που συνήθως έχουν υπόβαθρο ψυχολογικές δυσλειτουργίες.
Έχουν τα εγκλήματα μίσους διαφορά απο τις υπόλοιπες κατηγορίες εγκλημάτων; Ναι,έχουν. Είναι πιο βίαια εκφραζόμενα, και επιπλέον έχουν αντίκτυπο ευρείας κλίμακας ,και μάλιστα άμεσο, σε όλα τα άτομα ιδίων χαρακτηριστικών με το θύμα.Επίσης , το σημαντικότερο στοιχείο ίσως, διαφοροποίησής τους έγκειται στο γεγονός ότι η πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων δεν σχετίζεται με τον περιορισμό παράνομης δραστηριότητας, αλλά με την αλλαγή προκατάληψης έναντι μειονοτήτων που αφορά ένα γενικότερο πλαίσιο παιδείας κι όχι τον τομέα της πρόληψης με την καθεαυτή έννοια απο τις αστυνομικές αρχές....
Ψυχολογικά, τα επιζώντα θύματα τέτοιων εγκλημάτων , παρουσιάζουν πληθώρα των σοβαρότερων ψυχικών παθήσεων που ξεκινάει απο το μετατραυματικό στρες και φθάνει ως την χρόνια κατάθλιψη,τις χρόνιες διαταραχές ύπνου,τις αγχώδεις διαταραχές.Επιπλέον χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων είναι ότι αυτές οι επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο εμφανίζονται και σε άτομα της ίδιας ομάδας με το θύμα ακόμα κι αν δεν βρισκόταν στην κακουργηματική πράξη.
Ενω τα εγκλήματα μίσους στοχεύουν σε χαρακτηριστικά ομάδας, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι σύμφωνα με τελευταίες έρευνες στην Αμερική, οι δράστες συνήθως δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα (ρατσιστική ή άλλη). Επιπλέον ενα πολύ μεγάλο ποσοστό τους , περίπου το 31% , ανήκει στην ηλικία κάτω των 25 ετών.
Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα εκλήματα; Καταρχήν ,σύμφωνα με ψυχολόγους του FBI, θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων και της κοινότητάς τους , αλλά και πιο ευρεία γνωστοποίηση στην συνολική κοινωνία των ψυχολογικών επιπτώσεων τέτοιων πράξεων. Επιπλέον περισσότερη εκπαιδευτική ενημέρωση με σκοπό την διάλυση προβληματικών στερεοτύπων και την ενθάρρυνση για την ευρύτερη κατανόηση σε διαπολιτισμικά και κοινωνικά θέματα.
Σε ψυχολογική βάση θα πρέπει να μην ενθαρύνονται, απο την οικογένεια ή το άμεσο περιβάλλον, συμπεριφορές ή ιδέες φυλετικής διαφοροποίησης κι αν παρουσιάζονται τέτοιες σε παιδιά ή άτομα του στενού μας κύκλου να λαμβάνονται σοβαρά υπόψην και να αναζητάμε άμεσα βοήθεια ειδικού.©www.mersinias.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 17:24