Η Διαφορά της μαρτυρίας εκτός κι εντός της Δίκης

Συνήθως η μαρτυρία ενός ατόμου κατα την στιγμή που λαμβάνει χώρα ένα συμβάν, διαφέρει απο την μαρτυρία του ίδιου ατόμου κατα την διάρκεια της δίκης για το συμβάν.
Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, κυριότερος των οποίων είναι ο "ενθουσιώδης" χαρακτήρας της αρχικής μαρτυρίας που πραγματοποιείται χωρίς δευτερεύουσα σκέψη και υπο το καθεστώς του στρες που γεννά το γεγονός.  Ένας δεύτερος λόγος είναι οτι η αρχική μαρτυρία στον τόπο του γεγονότος δεν είναι αυτούσια και αποκλειστική καθώς μπορεί να υπάρχουν παράλληλα μαρτυρίες πολλών ατόμων, πράγμα που δίνει σε κάθε μαρτυρία έναν ιδιότυπο χαρακτήρα που εμπεριέχει φημολογίες. Οι φημολογίες δεν μπορουν να αποτελέσουν μαρτυρία αξιόπιστη , αλλά μπορούν να δώσουν στοιχεία διαμόρφωσης γενικής εικόνας για τα πρόσωπα και τις καταστάσεις, στις Αστυνομικές Αρχές. Παραμένουν όμως κυρίως διαδόσεις.
Ψυχολογικά ζητήματα που εγείρονται
Πρέπει καταρχήν να εξεταστεί

σε τι βαθμό έχει επιδράσει το στρες σε αυτην την αρχική μαρτυρία και πόσο την έχει επηρρεάσει. Ένα δεύτερο θέμα προς εξέταση είναι κατα πόσο οι προυπάρχουσες πεποιθήσεις του ατόμου έχουν εισαχθεί στην μαρτυρία του και κατα πόσο αυτές οι πεποιθήσεις του ενισχύουν την φημολογία περι του συμβάντος.Τέλος, ένα θέμα που πρέπει ακόμα να εξεταστεί είναι η πίστη του μάρτυρα στα δηλωθέντα απο τον ίδιο κι αν κατανοεί και πιστεύει ο ίδιος, ότι τα λεγόμενά του μπορεί να τα υποστηρίξει και Δικαστικώς.
Υπάρχει ελάχιστη  εμπειρική έρευνα για αυτά τα ζητήματα απο τα νομικά και αστυνομικά πρόσωπα που συνήθως παραβρίσκονται πρώτα σε ένα συμβάν.Αποτελεί σίγουρα όμως ένα πεδίο που θα άξιζε να διερευνηθεί από ψυχολόγους οι οποίοι προσεκτικά και με ειδικά ερευνητικά ερωτήματα μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό για την ορθή αντιμετώπιση των αποφάσεων που εισέρχονται στα δικαστήρια.

Mersinias Thomas, TEDx speaker,

Clinical Psychologist, Mental Health Counselor

©www.mersinias.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 11:51