Πρόσφατη έρευνα μελέτησε τον συσχετισμό της μνήμης ατόμων με την κατάσταση των γνωστικών τους λειτουργιών, όσων αφορά την δυνατότητά τους να θυμούνται τις λέξεις σε μια λίστα κι αναλόγως της θέσης που αυτές βρίσκονται (αρχή, μέση,τέλος).
Στην μελέτη συμμετείχαν περίπου 200 άτομα ηλικίας 60-91 που δεν είχαν κανένα διαγνωστικό σημάδι άνοιας ή ψυχολογικής Νόσου κατα την έναρξη της μελέτης.Στους συμμετέχοντες δώθηκε μια λίστα 15 λέξεων για να διαβαστεί 5 φορές.Στην συνέχεια τους ζητήθηκε να θυμηθούν άμεσα τα στοιχεία αυτής της λίστας. Είκοσι λεπτά αργότερα τους ζητήθηκε να τα ξαναθυμηθούν. Επίσης σε καθένα απο τους συμμετέχοντες δώθηκε ένα τεστ γνωστικής λειτουργίας το οποίο συμπλήρωσαν επανελλειμένα στα επόμενα χρόνια απο το τεστ μνήμης......

 

Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν μια σημαντική αύξηση στις αγχώδεις διαταραχές στα παιδιά. Το ποσοστό κυμαίνεται από 2,6% έως και 41,2 % ανάλογα την συμπτωματολογία της διαταραχής. Η εμφάνιση της αγχώδης διαταραχής κατά την παιδική ηλικία έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις και είναι καθοριστικός προγνωστικός παράγοντας για αυξημένο άγχος και στρες στην εφηβεία και την μετέπειτα ενήλικη ζωή του ατόμου.
Αναμφισβήτητα, τόσο οι βιολογικοί όσο και οι κοινωνικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των διαταραχών αυτών. Σχετικά με τους κοινωνικούς παράγοντες σημαντική θέση φαίνεται να κατέχει η φτώχεια και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την κακή ποιότητα ζωής του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα το άσχημο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να μεγαλώνει ένα παιδί και οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνουν τα επίπεδα άγχους, την εμφάνιση ασθενειών και μειώνουν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο.
Πολλές φορές οι γονείς λόγο ανεργίας ή πολύ χαμηλού εισοδήματος επιλέγουν να...

 

Με ένα φορολογικό σύστημα που αλλάζει ανα μερικές ημέρες , η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια είναι έκδηλα συναισθήματα ακόμα και σε αυτούς τους πολίτες που ακόμα θεωρούνται "υγιείς" οικονομικά. Πόσο δε μάλλον, σε αυτούς που έχουν πληγεί ήδη με την ανεργία και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμα και στα βασικά της διαβίωσής τους, που είναι ή τείνουν να γίνουν και οι περισσότεροι.
Ακόμα και υπο κανονικές συνθήκες οικονομικής κατάστασης , οι προθεσμίες που εμπεριέχονται στις φορολογικές υποχρεώσεις του κάθε πολίτη, αποτελούν στρεσσογόνο παράγοντα τον οποίον δεν μπορούν όλοι να αντιμετωπίσουν με θετικό τρόπο.Ο παράγοντας αυτός οδηγεί σε ανθυγιεινές συμπεριφορές που σκοπό έχουν να ανακουφίσουν το άγχος και τέτοιες είναι: κακές επιλογές στην διατροφή, υπερβολικό κάπνισμα,ποτό κλπ. Κι ενώ αυτές οι συμπεριφορές ουσιαστικά υπάρχουν στον καθένα μας αλλά είναι ανενεργές, το οικονομικό στρές τις πυροδοτεί και τελικά το άτομο μπαίνει σε μια διαχρονική σταθερότητα με αυτές καταλήγωντας έτσι να βλάπτει πολύ την οργανική του υγεία αλλά και τελικά να αυξάνει και περισσότερο ο άγχος του σε βάθος χρόνου.
Τι θα πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε;

 

Πρόκειται για την απουσία ή την υποτροπιάζουσα καθυστέρηση οργασμού στην γυναίκα. Πολλές φορές αυτή συγχέεται με την απουσία σεξουαλικής διέγερσης, αλλά τότε μιλάμε για διαφορετική Διαταραχή. Στην οργασμική Διαταραχή υπάρχει η απουσία οργασμού, σαν συνέχεια όμως μιας εντελώς φυσιολογικής σεξουαλικής διέγερσης που υπάρχει ήδη.Το γυναικείο φύλο παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις τόσο στον τύπο όσο και στην ένταση του ερεθισμού που πυροδοτεί τον οργασμό.Για αυτό και η διάγνωση της συγκεκριμένης διαταραχής γίνεται με γνώμονα : την οργασμική ικανότητα της γυναίκας βάσει της ηλικίας της, την σεξουαλική της εμπειρία και το πρότερο σεξουαλικό της ιστορικό, καθώς και της επάρκειας του σεξουαλικού ερεθισμού που αυτή επιδέχεται.
Ως διαταραχή προκαλεί φυσικά έντονη ψυχολογική ενόχληση στο άτομο αφού επηρρεάζει άμεσα την εικόνα που έχει η ίδια για την σεξουαλική της ταυτότητα και ικανότητα.Σαν συνέχεια αυτού, έρχονται έντονες δυσκολίες στις διαπροσωπικές της σχέσεις που πολύ συχνά καταλήγουν στην δυσκολία σύναψης ερωτικών σχέσεων ή ακόμα και στην εσκεμμένη αποφυγή τους.
Ψυχοθεραπευτικά αντιμετωπίζεται επιτυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η δυσκολία έγκειται ότι συνήθως οι γυναίκες το αντιμετωπίζουν ως παροδικό οπότε το αφήνουν απλά "να περάσει" ή ως θέμα ταμπού οπότε πολύ δύσκολα διεκδικούν το ίσο δικαίωμα τους στην σεξουαλική απόλαυση με τον σύντροφό τους, μέσω της λύσης του προβλήματος με την βοήθεια ενός ειδικού.

©www.mersinias.gr

 

Τι είναι το στερεότυπο; Με πολύ γενικούς όρους μπορούμε να πούμε ότι τα στερεότυπα είναι νοητικές αναπαραστάσεις των κοινωνικών ομάδων, για παράδειγμα, οι εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για τις ομάδες. Αλλά ποια ακριβώς πληροφορία σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες αναπαριστάται νοητικά στο στερεότυπο; Απ’ όσο μπορεί γνωρίζουμε, οι νοητικές αναπαραστάσεις των κοινωνικών ομάδων περιλαμβάνουν μέλη ομάδων, τυπικές συμπεριφορές, όλα τα είδη των αποδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων και επίσης, τις τυπικές συμπεριφορές της ομάδας ή των μελών της ομάδας. Έτσι, ένα στερεότυπο εμπεριέχει τη γνώση του πώς είναι η ομάδα ή τα μέλη της ομάδας που εξετάζεται.
Πώς ορίζονται οι κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις; Αυτές μπορούν να οριστούν ως η κοινωνική ταξινόμηση των ατόμων μέσα σε κοινωνικές ομάδες με έναν τρόπο που έχει σημασία για αυτόν που το αντιλαμβάνεται (Tajfel, 1972, van Knippenberg, 1984).
Κατά έναν τρόπο η κοινωνική κατηγοριοποίηση και τα στερεότυπα εφαρμόζονται σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα άτομα που χρησιμοποιούν κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις για κάποιους, έχουν ήδη αναπτύξει και τις αντίστοιχες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ίδιους ανθρώπους. Το αντίθετο συμβαίνει όταν τα άτομα έχουν στερεότυπα για κάποιους ανθρώπους, που έχουν εκ των προτέρων τοποθετήσει σε μια κοινωνική κατηγορία. Ένα παράδειγμα που κάνει την παραπάνω θεωρία κατανοητή είναι αυτό του χούλιγκαν. Οι χούλιγκαν θεωρούνται επιθετικοί. Η κοινωνική κατηγοριοποίηση «χούλιγκαν» μπορεί να αναγνωρίζεται προτού κάποιος χρησιμοποιήσει το στερεότυπο «επιθετικός».
Μελέτες που έχουν γίνει πάνω στα στερεότυπα και την κοινωνική κατηγοριοποίηση έχουν υιοθετήσει μια λειτουργική προσέγγιση ( Allport, 1954, Tajfel, 1969). Βλέπουν τις κοινωνικές κατηγορίες και τα στερεότυπα σαν γνωστικές δομές που δύσκολα μπορεί να αποφύγει κανείς στην καθημερινή κοινωνική ζωή του γιατί δίνουν την δυνατότητα να καταλάβει κανείς γρήγορα και με σχετική ακρίβεια τι συμβαίνει γύρω του. Βοηθούν δηλαδή, στην κατανόηση συνηθισμένων κοινωνικών καταστάσεων. Η έλλειψή τους, όπως υποστηρίζει και ο Sacks (1995), οδηγεί τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν πιο δύσκολους τρόπους για να ερμηνεύσουν τις πράξεις και τις προθέσεις των άλλων...

 

Πρόκειται για την σοβαρότερη απο τις διαταραχές τικ, για τον λόγο οτι συνδυάζει τόσο κινητικά όσο και φωνητικά τικ. Η έναρξή της συναντάται στην πρωίμη παιδική ηλικία συνήθως με έναρξη τικ ματιών που αργότερα "μεταφέρεται" και στην ομιλία. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει οτι το 4% των παιδιών διεθνώς πάσχουν απο αυτήν και οτι συναντάται 4 φορές περισσότερο στα αγόρια απο ότι στα κορίτσια.
Για την γέννηση της διαταραχής υπάρχουν γενετικά αίτια καθώς στα άτομα με διαταραχή tourrette παρουσιάζονται αλλοιώσεις στις διασυνδέσεις 3 περιοχών του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με τις σκέψεις και τις εκούσιες κινήσεις, τις ακούσιες-αυτοματοποιημένες κινήσεις και το συναίσθημα (μετωπιαίος λοβός, βασικά γάγγλια και μεταιχμιακό σύστημα αντίστοιχα).Για την διατήρηση κι έξαρση της διαταραχής έχει παρατηρηθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο ο ψυχολογικός παράγοντας, πχ το στρεσσογόνο περιβάλλον ή στρεσσογόνα ερεθίσματα μεμονωμένα.Έχει παρατηρηθεί σημαντική κλινική εικόνα απόσπασης προσοχής σε έναν απο τους γονείς ή και ιδεαοψυχαναγκαστική διαταραχή σε πολλές περιπτώσεις. Ένα συχνότατο φαινόμενο επίσης είναι ότι σπάνια γίνεται εγκαίρως η διάγνωση της διαταραχής, με αποτέλεσμα οι γονείς, κατα την έξαρση των συμπτωμάτων του παιδιού, να οδηγούνται σε εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων προς το παιδί που και τελικώς οδηγεί σε επίταση κι αύξηση των συμπτωμάτων.

Η Κλινική εικόνα ενός ατόμου με σύνδρομο Tourrette χαρακτηρίζεται απο:
-Κινητικά tics που μπορεί να είναι είτε απλά (πχ σύσπαση βλεφάρων, συστροφή άκρων, συστροφή κεφαλής κ.α), είτε σύνθετα (πχ απρόσκοπτες χειρονομίες, ηχοπραξίες, εμμονικές κινήσεις τακτοποίησης κ.α)
-Φωνητικά tics που μπορεί να είναι απλά (πχ ψελλίσματα,επαναλαμβανόμενα βηξίματα ή χασμουρητά κ.α), είτε σύνθετα (πχ άσκοπες επαναλήψεις λέξεων, ηχολαλία, κοπρολαλία κ.α)
-Σύμπλοκα κινητικά και φωνητικά tics που αρχίζουν να παίρνουν μορφή τελετουργίας για τον ασθενή και αφορούν κατα σειρά συχνότητας την περιοχή της κεφαλής, των άνω άκρων, του κορμού, και των κάτω άκρων.
Η θεραπεία του συνδρόμου συνίσταται στην ψυχοθεραπεία, με παράλληλη φαρμακοθεραπεία μόνο για τις βαριές περιπτώσεις του συνδρόμου.Ο εγκέφαλός μας έχει απο μόνος του την ικανότητα της ανάπλασης των κατεστραμένων διασυνδέσεων που αναφέραμε πριν. Σε αυτό οφείλεται το γεγονός οτι σε πολλές των περιπτώσεων η διαταραχή παρουσιάζεται αυτοάνοση περίπου στην ηλικία της εφηβείας (δηλαδή αρχίζει η εξαφάνιση των συμπτωμάτων χωρίς κάποια παρέμβαση).Επίσης σε αυτήν ακριβώς την δυνατότητα του εγκεφάλου μας οφείλεται και η μεγάλη επιτυχία της ψυχοθεραπείας στην ίαση της.Με την ψυχοθεραπεία επικεντρωνόμαστε στο πρόδρομο συναίσθημα του ατόμου πριν την έξαρση των τικ που προκαλείται απο κάποιο στρεσσογόνο παράγοντα, και συμπεριφορικά μαθαίνουμε τον ασθενή να διοχετεύει την ένταση του αυτή την προκαλούμενη απο το συναίσθημα , σε λειτουργίες εκτός του οργανισμού του.

©www.mersinias.gr

 Όταν ο Adolf Eichmann, ένας από τους κύριους οργανωτές του ολοκαυτώματος των εβραίων , δικάστηκε για το μερίδιο ευθύνης του σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία, υπεραμύνθηκε των πράξεων του λέγοντας ότι εκτελούσε απλά διαταγές. Οι Αμερικάνοι στρατιώτες που πήραν μέρος στη σφαγή στο My Lai, στο Βιετνάμ, ισχυρίσθηκαν το ίδιο. Είναι μάλλον εύκολο στον καθένα από εμάς να εξάγει το συμπέρασμα ότι αυτές είναι πράξεις ανθρώπων με διαταραγμένο νοητικό ή ψυχικό κόσμο, και δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν από έναν κοινό θνητό, από τον καθένα από εμάς. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας μπορούν να ισχυριστούν όμως το αντίθετο. Ο αμερικάνος ψυχολόγος Stanley Milgram, στις αρχές τις δεκαετίας του 1960, προκάλεσε σφοδρό κύμα αντιδράσεων όταν θέλησε να μελετήσει την προθυμία των ανθρώπων να υπακούσουν στις εντολές μια ηγετικής φιγούρας προβαίνοντας σε πράξεις άκρως αντίθετες με την προσωπική τους συνείδηση. Μετά από πειράματα που έκανε με συνηθισμένους Αμερικάνους πολίτες, με καλή ψυχική υγεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν διατεθειμένοι να υποβάλλουν σε ηλεκτροσόκ μέχρι θανάτου έναν αθώο συμπολίτη τους που το μόνο σφάλμα του ήταν να έχει αδύναμη μνήμη για να μπορεί να απομνημονεύει μερικά ζευγάρια λέξεων. Η πειραματική διαδικασία είχε ως εξής: ........

 

Το φαινόμενο Zeigarnik είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο που πήρε το όνομα του από τη Ρωσίδα ψυχολόγο Bluma Zeigarnik που το ανακάλυψε και το παρατήρησε. Δεν είναι μια θεωρία ευρέως γνωστή έχει όμως εφαρμογές σε πολλά φαινόμενα της καθημερινής ζωής και εξηγεί πολλές συμπεριφορές. Η συγκεκριμένη θεωρία υποδηλώνει τη τάση των ανθρώπων να θυμούνται καλύτερα έργα που δεν έχουν τελειώσει ή που έχουν διακοπεί στη μέση για ένα χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η Zeigarnik εμπνεύστηκε αυτή τη θεωρία καθώς καθόταν σε μια καφετέρια και παρατηρούσε τις συμπεριφορές των σερβιτόρων. Αυτό που παρατήρησε λοιπόν ήταν ότι οι σερβιτόροι είχαν την τάση να θυμούνται περισσότερο τις παραγγελίες που δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί ενώ αυτές τις οποίες είχαν ήδη σερβίρει φαίνεται να τις ξεχνούσαν τελείως. Μετά από αυτή την παρατήρηση εφάρμοσε τα δεδομένα αυτά πειραματικά στο εργαστήριο της όπου έβαλε τους συμμετέχοντες να κάνουν μερικές εργασίες, μόνο που στους μισούς συμμετέχοντες διέκοψε τη διαδικασία στη μέση, δίνοντας τους να κάνουν κάτι άσχετο στο μεσοδιάστημα και μετά να συνεχίσουν την αρχική τους εργασία. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ρώτησε τους συμμετέχοντες ποιες από τις δραστηριότητες που έκαναν θυμούνταν περισσότερο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που διέκοψαν την εργασία τους στη μέση είχαν την τάση να θυμούνται περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτά που έκαναν , σε αντίθεση με τα άτομα που ολοκλήρωσαν απερίσπαστα την εργασία τους, που δεν θυμούνταν και πολλά από την όλη διαδικασία.
Από εργασίες που συνεχίστηκαν και εξελίχθηκαν και μετά τα πρώτα πειράματα της Zeigarnik , φάνηκε πως γενικά ο εγκέφαλος έχει την τάση να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση και να μην ξεχνά εύκολα ανολοκλήρωτες εργασίες και να προωθεί τη γνωστική μας προσπάθεια μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο που έχουμε αναλάβει. Συγκρατεί δηλαδή στο συνειδητό μας ζωντανή τη μνήμη μέχρι να τελειώσει η εργασία . Βεβαίως υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που συντείνουν σε αυτό όπως για παράδειγμα ο παράγοντας «κίνητρο». Αν κάποια εργασία δεν μας κινητοποιεί αρκετά ή δεν μας αρέσει τότε, ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι , είναι πιθανό να είναι ήδη ασθενής στη μνήμη μας.
Στην καθημερινότητα θα βρείτε πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν το φαινόμενο. Ελλιπείς εργασίες στη δουλειά μας που σκεφτόμαστε συνεχώς ότι πρέπει να δρομολογήσουμε και να τις περατώσουμε, εργασίες στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, δουλειές στο σπίτι, μέχρι και σήριαλ στην τηλεόραση που συνεχίζονται την επόμενη μέρα και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως οι σεναριογράφοι χρησιμοποιούν το φαινόμενο αυτό για να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεθεατή .

Διζέ Σμαράγδα - Εργασιακή / Οργανωτική Ψυχολόγος

 

Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν απο Αυπνία, παροδική ή Χρόνια. Ίσως συμβαίνει και σε εσάς ενω παρακολουθείτε τηλεόραση να σας παίρνει ο ύπνος , ξυπνάτε ξαφνικά, πηγαίνετε στο υπνοδωμάτιό σας και ξαφνικά αισθάνεστε εντελώς ...ξύπνιοι!
Οι αιτίες που συμβαίνει κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ποικίλες.Εξαιρώντας ιατρικούς παράγοντες, δηλαδή οργανικά αίτια, όπως πχ δυσλειτουργία του θυροειδούς, κεφαλαλγίες ή τραυματισμό στο κεφάλι, υψηλή αρτηριακή πίεση ή άσθμα κ.α που μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε με κάποιες εξετάσεις στον γιατρό μας, σύνήθως τα αίτια είναι ψυχολογικά. Μπορεί να πρόκειται απο Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους ,Μετα-τραυματικό Στρες, μείζονα κατάθλιψη ως και διπολική Διαταραχή , Άνοια και άλλα.
Φυσικά θα πρέπει να εξαιρέσουμε "πρόσκαιρα" αίτια αυπνίας , όπως η αλλαγή περιβάλλοντος (νέο ή άγνωστο περιβάλλον ύπνου), πιθανή εργασία μας σε εναλλασόμενες βάρδιες, jet lag απο κάποιο ταξίδι μας, "φτωχό" περιβάλλον ύπνου (θορυβώδες, με ακατάλληλο φωτισμό, ακατάλληλη θερμοκρασία , κακή επιφάνει ύπνου).
Ψυχολογικά η Αυπνία αντιμετωπίζεται με Συμπεριφορική θεραπεία. Εστιάζουμε κυρίως σε συμπεριφορικά πρότυπα που έχουμε συνδέσει μαθησιακά ως θετικά για τον ύπνο μας , που όμως τελικά δεν είναι.Για παράδειγμα: το να βλέπουμε ξαπλωμένοι τηλεόραση ενώ μας φαίνεται ως χαλάρωση , τελικά δυσκολεύει τον κανονικό μας ύπνο καθώς η ένταση της μετακίνησής μας στο κρεβάτι μας λαμβάνεται απο τον οργανισμό μας ως αφύπνιση δράσης κι όχι ως "συνέχεια" της χαλάρωσής μας.
Με αυτή την αντιμετώπιση των "θετικών" προτύπων μας που τελικά δεν είναι θετικά για τον ύπνο μας και την ποιότητά του, σε συνδυασμό με κάποιες τεχνικές που εφαρμόζουμε στην ψυχοθεραπεία, ο ασθενής καταφέρνει να βελτιώσει τον ύπνο του κατα μεγάλο ποσοστό και σταδιακά φτάνει να αποκτά την ποιότητα ύπνου που χρειάζεται καθημερινά.

©www.mersinias.gr

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια ψυχολογική διαδικασία συναφής αλλά όχι ταυτόσημη με το επαγγελματικό άγχος. Συμβαίνει όταν το εργασιακό περιβάλλον ενός ατόμου είναι τόσο στρεσογόνο που δεν το βοηθάει να κάνει πλέον την δουλεία του με ευχαρίστηση. Παρόλο που η επαγγελματική εξουθένωση δεν θεωρείται ψυχική νόσος, είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει πολύπλευρα τη ζωή των ανθρώπων. Μπορεί όμως και να θεραπευτεί , μπορεί κανείς να επανακτήσει την ισορροπία του, να θέσει εκ νέου προτεραιότητες, να βρει χρόνο για τον εαυτό του και να αναζητήσει υποστήριξη από κάποιον ειδικό.
Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια κατάσταση συναισθηματικής, νοητικής και σωματικής εξάντλησης που προκαλείται από μεγάλης έντασης και μακράς διάρκειας στρες.  Είναι ένα σύνδρομο που αποτελείται από τρεις επιμέρους διαστάσεις:..